WERKVELD

Mariëlle van Rooden_0018_zw

Vol energie...

Het Rooden Perspectief is betrokken (geweest) bij diverse complexe projecten, waarbij de ‘startvraag’ van de opdrachtgever vaak “zakelijk” is: het project stroomlijnen of organiseren. Het Rooden Perspectief komt afspraken na: het gevraagde in- en overzicht komt er, de organisatie staat. Maar opdrachtgevers kunnen ook altijd rekenen op een geëngageerde manier van werken: vol energie wordt het overzicht aangevuld met (on) gevraagd advies over te zetten stappen, gesignaleerde aandachtspunten voor de korte en lange termijn of de inschatting van en het omgaan met risico’s.
Ook wanneer Het Rooden Perspectief zelf eindverantwoordelijk is voor een resultaat, wordt die functie ingevuld op energieke wijze. Een majeur project waarbij dit het geval was is de begeleiding van de aanbestedingsprocedure voor de gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid in Rotterdam (www.rotterdam.nl/www.hethartvanzuid.nl). De voorbereiding en uitvoering van dit innovatieve en omvangrijke aanbestedingstraject is bijzonder complex.
Het Rooden Perspectief staat ook voor de gemeente Rotterdam voor een grote inzet en drive om met het team zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn. Uitgangspunt is steeds te blijven zoeken naar nieuwe wegen bij gewijzigde omstandigheden altijd de puntjes op de i te blijven zetten.

Succesvolle verbinding...

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

zei Loesje al in 1991…. Echt samenwerken is wat Het Rooden Perspectief drijft, met oog voor ieders kwaliteiten en belangen. Op deze manier is het voor een opdrachtgever mogelijk écht het onderste uit de (organisatie)kan te halen. Essentieel is dat iedereen de ruimte krijgt maar ook eigen verantwoordelijkheid neemt om duidelijk te maken wat hij als noodzakelijk of wenselijk ziet in een project / proces. Vervolgens moet dan een afweging gemaakt worden wat haalbaar is.
Wat Het Rooden Perspectief in dit kader kan betekenen, is tweeledig. Enerzijds vervult Het Rooden Perspectief graag de rol van de persoon die de verschillende zienswijzen van mensen expliciet maakt en waar mogelijk inpast in het proces. Anderzijds is Het Rooden Perspectief vaak de persoon die mensen blijft stimuleren om in het proces betrokken te blijven, mensen in de samenwerking enthousiasmeert en mensen aanspoort om de toegezegde bijdrage in de samenwerking ook na te komen.
Voorbeelden waarbij deze werkwijze tot succes heeft geleid zijn de integrale afstemmingsoverleggen tussen ProRail en de gemeente Assen rondom de werkzaamheden aan het station, de uitwerking van het bestemmingsplanproces voor het Motorstraatgebied (Rotterdam), het gezamenlijk besluitvormingskader bij de ontwikkeling van Heijplaat (Rotterdam) en het ontwikkelingstraject rondom het Centraal Station in Den Haag.
In de trainingen die Het Rooden Perspectief verzorgt, staat samenwerking ook centraal. Binnenkort vind u op deze website specifieke informatie omtrent deze trainingen.

Met aandacht voor de basis...

Bij de aanpak in het algemeen, maar zeker ook bij de begeleiding van teams besteedt Het Rooden Perspectief aandacht aan de basis. Wat zijn belangrijke waarden, doelen, wensen? Het uitwisselen hiervan en het kennen van de uitgangspunten van je collega’s levert in zichzelf al vertrouwen op voor het team. Het leidt tot een stevig fundament voor de toekomstvisie van het team. En met dat vertrouwen kan worden gewerkt aan een verbetering en uitbreiding van de werkzaamheden en de kwaliteiten van het team en de individuele leden daarvan. Nieuwe kwaliteiten en werkzaamheden die hieruit voortkomen, kunnen leiden tot een verdere verbreding van de basis.
Aandacht voor de teamleden –als collega, maar zeker ook als mens- is een vanzelfsprekendheid in de aanpak van Het Rooden Perspectief. Op deze manier ontstaat een toekomstbestendige omgeving waarbij mensen de ruimte krijgen zich optimaal te ontwikkelen vanuit eigen intrinsieke motivatie en waar geleerd wordt van fouten.
Het Rooden Perspectief heeft binnen de projectmanagementbureaus van de gemeenten Den Haag en Rotterdam (www.rotterdam.nl/projectmanagementbureaurotterdam) ervaring opgedaan met de begeleiding opleiding van teams. In de aanbestedingsprocedure van Hart van Zuid was Het Rooden Perspectief verantwoordelijk voor het goed functioneren van het aanbestedingsteam.

Optimalisatie structuur en organisatie...

Een opdrachtgever heeft baat bij helderheid in een project of proces en de daarbij behorende organisatie. Dan wordt duidelijk wanneer, waarover en van wie beslissingen worden gevraagd of werkzaamheden worden verwacht, met zo min mogelijk verlies van tijd en geld. Maar ook waar momenteel nog ‘gaten’ en daarmee kansen zitten. Opdrachtgevers vragen Het Rooden Perspectief dan ook om te bekijken hoe de structuur en organisatie kan worden verbeterd.
Het Rooden Perspectief heeft in diverse opdrachten aangetoond als een echte ‘spin in het web’ te fungeren en op die manier in korte tijd de structuur en organisatie duidelijk te maken en verder te brengen. Een recent voorbeeld daarvan is de opdracht voor het overall procesmanagement bij het Programmabureau FlorijnAs in Assen (www.florijnas.com). Een voorbeeld van wat langer geleden is de invulling van de secretarisrol in het kwartiermakerstraject van de Philips High Tech Campus (www.hightechcampus.nl). Een derde voorbeeld op kleine, maar daarom niet minder belangrijke, schaal is dat Het Rooden Perspectief voor het Hospice Utrecht ad hoc advies levert over organisatievraagstukken. Een recente vraag was wat vrijwilligers nodig hebben om meer betrokken te zijn bij de organisatie.